FANDOM

FandomVideo

MHF2/MHFU


Information from MHF2 Carve List by Kawakami Hanabi and MHFU G-Rank Carve List by VioletKIRA

Monster Hunter Freedom

Village Quest and Normal Hard G Class
Kut - Ku Shell (50%) Kut - Ku Shell (45%) Kut - Ku Carapace (50%)
Kut - Ku Webbing (36%) Kut - Ku Webbing (25%) Kut - Ku Wing (30%)
Kut - Ku Ear (8%) Kut - Ku Ear (20%) Long Kut - Ku Ear (12%)
Kut - Ku Scale (5%) Giant Beak (10%) Splendid Beak (8%)
Giant Beak (1%)


Monster Hunter 4Monster Hunter 4 Ultimate